Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2010

RossoGatto
7139 95e8
Reposted fromsavor savor vianailini nailini

June 13 2010

RossoGatto
Reposted fromdaguch daguch viaikari ikari

June 12 2010

RossoGatto
8573 1480
Reposted bykarusia karusia
RossoGatto

Gdyby nie nadzieja, że prawdziwi mężczyźni rzeczywiście istnieją, po prostu kupiłabym sobie dobry wibrator. Bo nie interesuje mnie facet, który od tego urządzenia różni się tylko tym, że potrafi przystrzyc trawnik. Trawnik to ja mogę sobie przystrzyc sama.
— Przepiera Maciej
Reposted fromunderek underek
RossoGatto
6379 044f 500
RossoGatto
6357 ca05
Reposted byzbikowakarusia
RossoGatto
6348 fa3d 500
Reposted byczapkaZdzikakarusia
RossoGatto
6310 73b3
Karolina.

June 11 2010

RossoGatto
To wszystko nie tak, to wszystko poplątane. Może trzeba było nie usłyszeć pewnych rzeczy, może trzeba było nie powiedzieć. Może trzeba było na początku ustalić zasady. Zasady, że nie dzwonimy do siebie w nocy, żeby nam żal nie było. I że uśmiechamy się do siebie mimo wszystko. I walczymy nie o to, żeby być, walczymy o to, żeby mieć piękne wspomnienia.

June 10 2010

RossoGatto
1444 c670
Chyba wiek kto by takie ubrał. xD
Reposted fromunderek underek
RossoGatto
1991 93c6
Reposted fromunderek underek
RossoGatto

"Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia 
wywołane tym, że nie ma się na co czekać."

— H. Murakami
Reposted fromunderek underek
RossoGatto
2243 a7b5
Reposted fromunderek underek
RossoGatto
-Co ja mam z tobą zrobić Garfield? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj mnie.
— Garfield
Reposted fromunderek underek
RossoGatto
4053 5ec2 500
Tak wiem :P  
Reposted fromunderek underek
RossoGatto
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromdried dried viaaanka aanka
RossoGatto
Kłopot z życiem polega na tym, że nie ma okazji go przećwiczyć i od razu robi się to na poważnie.
— Terry Pratchett
Reposted fromPriArd PriArd viaaanka aanka
RossoGatto
Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce.

— Wisława Szymborska
Reposted fromjdeg jdeg viaaanka aanka
RossoGatto
Reposted fromiskanna iskanna viaaanka aanka
RossoGatto
Reposted fromPaniSowa PaniSowa viaaanka aanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl